Skip to main content

Vrijdag 16 maart kon u RealVisuals terugvinden in het Atheneum Antwerpen op het colloquium van Gorduna vzw. Met 2018 als Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is er in 40 jaar tijd, sinds het Monumentenjaar 1975, heel wat gebeurd.

GORDUNA

Gorduna vzw is het gespreksforum voor iedereen die actief is binnen erfgoedconservatie en –restauratie. Tijdens het colloquium “Erfgoed Pass(i)é” werd de link gelegd met onze werkwijze en visie, gezien we met RealVisuals een verbetering willen realiseren in het opmetingsproces van restauratie- en interieurinrichtingen.

ERFGOED PASS(I)É

In één dag begeleidden sprekers uit verschillende architectenbureaus en organisaties zoals Europa Nostra en Toerisme Vlaanderen ons doorheen de historiek van 40 jaar erfgoed, stadsontwikkeling, erfgoedzorg en het ontstaan van erfgoedtoerisme.

We verkregen inzicht over hoe er vandaag op verscheidene niveaus omgegaan wordt met erfgoed. Zo bekeken we welke oplossingen we kunnen bekomen om op zowel internationaal, nationaal als stedelijk niveau erfgoed te erkennen en leefbaar te maken.

Aangezien 3D-scans op vlak van efficiëntie en detaillering een meerwaarde betekent in het opmetingsproces, was het voor ons team interessant om, naast onze sponsoring, te zien wat vandaag leeft in de erfgoedwereld en waar wij ons steentje kunnen bijdragen.

#REALVISUALSFORCULTURE

De toekomst van erfgoed is verzekerd met de komst van 2D-tekeningen en 3D-animatie door middel van 3D-laserscanning. We ijveren voor het volledig digitaal visualiseren en presenteren van alle projecten en animaties.

Niet enkel monumenten zullen een langer of nieuw leven leiden. Ook andere restauratieprojecten kunnen van de meest recente 3D-opmeettechniek en de hiermee onmiddellijk gepaarde gegevensverwerking genieten.

Met nationale en internationale referenties is het accent op erfgoed gevestigd.

OVER GORDUNA

Gorduna vzw wil de erkenning van het beroep van restauratie/conservatiearchitect bevorderen als specialisatie van de architectuur. Daarnaast wilt Gorduna de collegialiteit onder de leden en de restauratie/conservatiearchitecten in het algemeen stimuleren, onder meer door het delen van informatie en kennis, en door het bouwen van een netwerk.

OVER REALVISUALS

RealVisuals richt zich op de architectuurwereld en de bouwsector. Wij voorzien vakkundige 2D- en 3D-weergaven van uw bouwprojecten en leveren daarenboven digitale plannen aan van uw bestaand patrimonium.